Domeny

Domena cena rejestracji
.pl 50 zł + VAT
.com.pl 50 zł + VAT
.net.pl 50 zł + VAT
.org.pl 50 zł + VAT
.eu 115 zł + VAT
.com 115 zł + VAT
.net 115 zł + VAT
.org 115 zł + VAT

O rejestracji

  • Rejestracja domeny internetowej jest wykonywana po wybraniu nazwy. Adres internetowy może składać się z liter i cyfr oraz myślników, lecz nie może być dłuższy niż 64 znaki.
  • Sprawdzenie dostępności domeny internetowej jest czynnością poprzedzającą rejestrację, wykonywaną za pomocą specjalnych serwisów zajmujących się rejestracją.
  • Jeśli adres jest niedostępny, należy wybrać inną nazwę. Gdy nazwa jest wolna, można przejść do właściwego etapu rejestracji. Należy podać dane kontaktowe i inne informacje konieczne do wystawienia faktury i rejestracji wybranej nazwy domeny.
  • Po uiszczeniu opłaty domena jest rejestrowana. Właściciel może nią zarządzać posługując się panelem klienta.
  • Przed terminem wygaśnięcia domeny wysyłamy powiadomienia SMS-owe oraz na wskazany adres e-mail.
piasecki-domeny

Ważna informacja!

Wskazana w zamówieniu domena zostanie zarejestrowana po zaksięgowaniu opłaty w naszym systemie. Zaleca się jak najszybsze jej opłacenie, ze względu na brak możliwości rezerwacji. W tym celu można skorzystać z internetowych systemów płatności pozwalających na znacznie szybsze ich dokonanie.
Po ukończeniu procedury rejestracji, właściciel może nią zarządzać w dowolny sposób. Ma prawo do jej sprzedania lub wydzierżawienia. Należy zaznaczyć, że jest dysponentem domeny, więc może ją użytkować przez okres abonamentowy, który z reguły wynosi rok.

Cennik rejestracji domen

Regulamin NASK

wróć »