Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
„Mucha” Paweł Mucha, Marcin Mucha spółka cywilna
59-900 Zgorzelec; ul. Turowska 1 www.hostings.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, oraz w celu właściwej realizacji zawartej z Państwem umowy,

b) w celach pozostałych, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą: w tym dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności, oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, a także sprzedaży i marketingu bezpośredniego,

c) w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy.

Dane mogą być również przechowywane po zakończeniu trwania umowy jednak wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, przy czym przysługuje Państwu prawo do „bycia zapomnianym” na wyraźną Państwa prośbę.

W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Państwa wcześniej wyrażonej zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – również po zakończeniu obowiązywania umowy.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu państwowego w tym GIODO, jeśli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane mogą być również przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem, jednak za wyraźną i dobrowolną Państwa zgodą.

Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia umowy i/lub realizacji zlecanych usług niezbędne. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane i będą wymagały dobrowolnego uzyskania od Państwa zgody.

wróć »